Quận 1:

096 735 1496

Quận 2:

096 735 1496

Quận Bình Thạnh:

096 735 1496

Hỗ trợ khách hàng:

096 735 1496

Dich vụ sữa chữa điện, nước, máy lạnh

Bảo trì máy lạnh Quận 1


Tháo dỡ - di dời máy lạnh cho công ty Revmax TMC 

Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang Quận 1, TP. HCM