Quận 1:

096 735 1496

Quận 2:

096 735 1496

Quận Bình Thạnh:

096 735 1496

Hỗ trợ khách hàng:

096 735 1496

Dich vụ sữa chữa điện, nước, máy lạnh

Lắp đặt dây chuyền thực phẩm


Lắp đặt dây chuyền thực phẩm

Di chuyển thiết bị vào nhà máy:

Tháo dỡ kiện gỗ:

Lắp đặt:

Hoàn thiện: